Idź do treści

Menu główne:

Kopsicer


Stempel

Historia

Zeichen des Amtsträgers- Stempel / Ochodzki Herb


Siegel und Stempel der Gemeinde Ochotz

Die Städte haben seit von Mittelalter ein Wappenbild auf einem Schild, dagegen die Landgemeinden bis 1935 nur ein Wappenbild in der Form z.b eines Stempels oder Siegels.
Landgemeinden waren während der Zeit der Monarchien im deutschen Reich nicht wappenfähig. Diese Regelung in der Heraldik wurde im Jahre 1935 mit der Deutschen Gemeindeverordnung abgeschafft und allen Gemeinden das Wappenrecht zugesprochen.
Bild links: Orginalabdruck des Stempels ca. 1750 / Orginalna odbitka stempla na aktach w Muzeum Panstwowym w Opolu

Wahrscheinlich besaßen die meisten Gemeinden oder Gemeinde Vorsteher im Landkreise Oppeln, schon vor der Zugehörigkeit Schlesien zu Preußen (ab 1742) einen Amtsstempel oder ein Siegelpetschaft. Die Wappenbilder (Bilder auf dem Stempel) waren bevorzugt mit Abbildungen von Arbeitsgeräten, Pflanzen, Tieren ausgestattet oder haben die Beschäftigung der Dorfbewohner dargestellt. Das Dorf hat sich mit dem Abbild irgendwie identifiziert und verbunden gefühlt wie vielleicht auch unseres Dorf das fast mit dem Wald umgeben ist, lässt das vermuten.

Stara pieczęć gromady i sołtysa w Ochodzach

Auf den Bildern: rekonstruktion des Abdrucks / Rekonstrukcja odbitki

Miasta już od średniowiecza posiadały swoje herby z tarczą, jak to mażna zauwarzyć w heraldyce, ale wsie nie mogły mieć swojego herbu, posiadały natomiast swoj znak na stemplach i pieczątkach, dokładniej sołtys jako przedstawiciel władzy i pełnomocnik właściciela wśi mogł się tym stemplem uwiarygodnić. Za czasów monarchi na ziemiach niemieckich, osady wiejskie nie miały prawa posiadać herbu. Ten przepis w heraldyce został w roku 1935 usuniynty i wsiom przyznano prawo do swojego herbu.
Prawdopodobnie już przed przynależnościom Slunska do Prus (od 1742) prawie wszystke wsie posiadały ten znaki władzy. Odbitki tych pieczęci miały różne motywy ale przeważały tu obrazki narzędzi rolniczych, roślin, zwierząt. Bouy tez obrouski co przedstawiały zajyncia i prace mieszkanców. Wieś napewno sie z tymi przedstawionymi obrazkami jakoś identyfikowała i boua z tego dumna. Wieś Ochodze leży prawie w lesie i obrazek na tym naszym herbie napewno nikogo nie zdziwi, przedstawia jelenia i obserwujuncego lub polujuncego człowieka oczywiście pod strumym.
Sigel vor 1833: Ovaler Stempel neuerer Zeit nach älterem Vorbild
Pieczec z przed 1833 : Drzewo lisciaste o ktore sie z lewej strony lokciem podpiera mezczyzna, po prawej stronie uciekajacy jelen.
Stempel owalny jest czasu nowszego (1880) Siegel neuerer Zeit ohne Abzeichen (ohne Abdruck im Lack)
Stempel pierwszy jest czasu nowszego kiedy to odchodziło sie od symboliki w środku pieczęci i tylko skromnie na obrzeżach znajdowała sie nazwa wsi i powiatu. Po dojsciu nacionalsocjalistow do władzy (1933) wszystkie władze na szczeblu administracyjnym zrównano i z tym sie wiążąc, stemple miały jednolity wyglund. Te bogato dekorawane i artystycznie robione odbitki, poznikały.

Jak widać na drugim stemplu nie widnieje juz nazwa "Ochotz" ale nowsza "Frühauf" od 19.05.1936 na życzenie nowej władzy, nazwy nie za bardzo po niemiecku brzmiące musiano powymieniać na inne (Ochodzanie wziuni nazwa od leśniczówki pod lasem), wiec zeskrobano starum nazwa i doklejono nowe literki.

Erster Stempel ist schon neuerer Zeit wo man von der sehr reich ausgearbeitetem Bild und künstlerischer Gestaltung abgegangen ist und schlichte Formen angenommen hat. Das war die Zeit wo die Nationalsozialisten die Macht übernahmen (1933). Mann hat alle Gemeinden auf ihren verwaltungsebenen gleichgestellt und die Ideen reiche Stempel einheitlich gestaltet.

Auf dem zweiten Stempel sehen wir schon anderen Namen des Dorfes. Ab 19.05.1936 heißt unseres Dorf "Frühauf" was auch auf dem Stempel verändert wurde, den alten Namen abgekratzt und mit neuen Buchstaben versehen.
Ein Versuch den Dorfwappen neu zu gestalten nach dem Vorbild aus vergangenen Tagen.

Proba utworzenia nowego herbu reprezentujuncego naszom wies na podstawie starej odbitki z przed lat.

Quelle: Anton Kulla; Amtssiegel und Gemeindestempel des Oppelner Landkreises vom XVII bis 1945, ISBN978-3-9813549-0-4
und eigene Sammlung von Willibald Lellek.

zurück zu Historia

Homepage | Hobby | Fotos bis 1999 | Fotos ab 2000 | Historia | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego