Idź do treści

Menu główne:

Kopsicer


Ochodze-Ochotz-Frühauf

Historia

Warum Ochodze / Nazwa Ochodze


Pierwsza wzmianka o wsi Ochodze zachowała sie w dokumencie z dnia 17 listopad 1295 w którym Johannes III Biskup wrocławski uwiecznia na papierze, dla tego i nadchodzących pokoleń że :

Fürst Boleslaus, Herzog von Oppeln czuje sie w zobowiązaniu tak jak jego poprzednicy dbać o Domy Boże, dlatego zakłade fundacje, beneficjum...
(organizacja charytatywna, organizacja dobroczynna, łac. beneficium - dobrodziejstwo - dożywotnie prawo czerpania dochodów), po niemiecku (Pfründe,Beneficjum - mit Einkünften verbundenes Kirchenamt vom Staat zu zahlende Beihilfe)
...dla kościoła Sw.Krzyża w Opolu i zarządza przy tym że zboże z 4 wsi które w tej parafi zalokowano, osadzono, na prawie niemieckim albo to się wkrótce stanie, a więc Zlinitz, Bogussitz, Ochodze, Chrempchicz, vikaremu na kościele w Chrząszczycach się należą, przyslugują ...

i tak dalej, no bo dalsza treść już nas nie interesuje. W takim kontekście występuje Ochodze jako najstarszy znany zapis o egzystencji wsi.


W tym czasie w Opolu władali Mieszko Plątonogi jego syn Kazimierz, potem Władysław i Bolesław II, powoli lokowali miasta i wsie na prawie niemieckim ponieważ według prawa polskiego, z powodu jego niestałości, chłopi i poddani nie czerpią żadnego pożytku. (Na podstawie: "Geschichte der Stadt Oppeln" von Franz Idzikowski)


Pierwsza próba wyjaśnienia nazwy Ochodze pochodzi z książki "Der Gang der Besiedlung im Kreise Oppeln" von Friedrich Stumpe und Walter Krause z roku 1932: wyczytać tam można znane w całym internecie opisy przetłómaczone z niemieckiego, jak np.granice nowo osiedlonych miejsc obchodzono, jak obszar był niewielki, lub ujeżdżano jak obszar był większy (wieś Ujazd).


Po roku 1200 panowie rządzący na naszych terenach, przeważnie "Panowie" na grodzie w Opolu, po długim zastoju gospodarczym, zaczeli coraz częściej dostawać ambicji do rozwoju i pomnażaniu swojego dobytku.
Ważnym ogniwem i motorem do tego przedsiewziecia byli ludzie i obszary przez nich zagospodarowane. Tak więc zaczęto powiększać obszary rolne, przez jak to najczesciej było karczowanie lasów. A za pomocą darowania podatków lub innych ulg, lokowano i zachęcano nowych osadników do tego czynu.

Pierwsi mieszkancy Ochodz

Powstała nowa osada. Stało się to ze strony Domecka które juz musiało duło przed tą nową wsią
istnieć, dlatego Ochodze było przez
setki lat związane z Domeckiem i ze szlachtą na Domecku ktorej zawsze byli podwładni. Od strony Komprachcic było to niemożliwe bo Komprachcice miały innego pana (Niemodlin) aniżeli Domecko. Zaznaczenie lub wymierzenie granic tego nowego wykarczowanego terenu odbyło się jak wtedy w średniowieczu za pomocą ojechania na koniu (np.wies Ujazd) gdy chodziło o duży obszar, lub ochodzenie pieszo jak to było w przypadku naszej wsi, czyli mały obszar. Musiała to być jakaś miara wielkości ktorą sie orientowano bo było to podkteślone przez te właśnie słowa Ujazd lub Ochodze.
Zeby przeżyć i wyżywić rodzine, oprócz terenow uprawnych było też bardzo ważne schronienie i bezpieczenstwo np.przed dziką zwierzyną, dlatego nasi pierwsi mieszkańcy wykarczowali las na mokrzadłach lub bagnach (centrum wsi Ochodze musiało być koło remizy strażackiej, a wkoło są mokrzadła do dnia dzisiejszego) co można do dzisiaj zaobserwować, a na podstawie starych map można zaobserwowac rozprzestrzenianie się zabudowań gospodarczych to znaczy w stronę dzisiejszego skrzyżowania.

Jak wiemy w źródłach zapisanych nazwe Ochodze, pisano w różny sposób, jak urzędnik był w stanie usłyszeć lub napisać, lub jakiej mowy używał (czech,polak lub niemiec usłyszy to samo ale w różny sposób napisze) np: Ochoss,Ochoz,Ochoze,Ochodz,Ochotz.


Wsie Ochodze, Ochoze


W Czechach można także znaleśc wsie nazwane w ten sam sposób jak nasza wieś. Jedna z nich nazywa się Ochoz i znajduje się koło Brna, a druga nazywa się także Ochoz i znajduje się koło Konic.


Strony internetowe można znaleść na adresach: www.obecochoz.cz, lub www.ochozubrna.cz


Na tych stronach internetowych tłumaczy lub wyjaśnia się nazwe wsi w ten sposób:


Ochoz po polsku "obchodzenie"

Historia Ochoze po raz pierwszy pojawia się w roku 1237 w odniesieniu do granic terytorialnych Ochoze oraz w 1254 wsi.
Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od orginalnych starożytnych greckich słów "o operacja ja","ochoza","ochoze".

Słowo oznaczało kawałek ziemi, mierzone na sprzedaż lub rozliczenia. Kiedy granice ziemi można łatwo obejść urzędnikowi.
... Název obce pochází pravdepodobne z puvodního slova starogeckého ,,o-chod-ja", ,,ochoza", ,,ochoze". Slovo znamenalo kus pozemku, odmerený na prodej nebo k osídlení. Když hranice pozemku mohl úredník pohodlne obejít, nazýval se pozemek ,,ochozem".

... Der Name des Ortes stammt wahrscheinlich aus der ursprünglichen Worte des Altgriechischen, am-Platz-ja, " Ochoza, " Ochoze". Das Wort bedeutete ein Stück Land abgemessen zum Verkauf oder als neue Nutzfläche (zum Beispiel als Ackerland). Wenn die Grenzen des "Neuen Landes" man leicht umgehen konnte, hat der Verwalter, Besitzer die Parzelle Ochodze (obchodzone, ochodzone) genannt….Podsumowanie

Nazwa Ochodze jest pierwszą zapisaną w ten sposób.

Nazwa Ochotz jest nazwą prawdopodobnie z języka czeskiego Ochoz a zapisana za pomocą niemieckich literek co by wyjaśniało akcję zmiany nazwy wsi urzędników niemieckich za czasów hitlerowskich. Na pewno nie było w tej nazwie nic niemieckiego i chciano nazwę wymienić.

Przez 9 lat (19.05.1936-1945) Ochodze nazywało się Frühauf, od leśniczówki w Ochodzach o tej samej nazwie.
Rejencja Opolska zaproponowała nazwę Schreitenwalde ale mieszkancy zdecydowali sie na Frühauf.

W "wolnej Polsce" wies otrzymała nazwe Ochodza na podstawie "Spisu nazw miejscowosci Sl.Opolskiego" co było mylne i zareagował na to nowy propolski nauczyciel Glensk udawadniając że nazwa jest mylna i powinno być Ochodze. Pismo z proźbą pozytywnie załatwiła Komisja w Warszawie przywracając znowu wsi nazwe Ochodze.


zurück zu Historia

Homepage | Hobby | Fotos bis 1999 | Fotos ab 2000 | Historia | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego