Id do treci

Menu gwne:

Kopsicer


Matka Boska Nieustajacej Pomocy

Historia > Kapliczki i Krzyze / Kreuze und Kapellen

Orginalny obrazek z 1938 ukradziony w 1996 i znowu odnaleziony w 2005

Opisuje tu troche duszum historia o tej kapliczce bo jest ona bezporednio zwiunzano z mojum rodzinum. Nazwiska majunce tu miejsce to mj opa Watzlaw Lellek i jego bracia Wilhelm i Joachim oraz ich szwager Isidor Steinfeld.


O
d bardzo dawna przy lenej drodze do Prszkowa (jadunc drogum z Ochodz ku Prszkowie na skrziowaniu drog przed lasym, w lewo, bo to boa wtedy droga do Prszkowa, prosto, dzisiej wyasfaltowanum drogum jechao sie do Jakowic), na wielkym dembie, przy "Cyrniku" jak sie do dzisiaj na to miejsce goudo (od nazwiska Cyrnik ktry bo strem w "Bunkrach" przy domu ktry w tym miejscu sta a do konca wojny, nalecym do magazynw wojskowych w lesie "Bunkry" miescia sie jakby portiernia i mieszkania pracownikow), wisia obrazek ktremu w roku 1938 postawiono drewnianum kapliczk.


Z tego domu pracownik
w magazynw wojskowych jak z opowiada wiemy wojocy niemieccy eby zabi czas strzelali sobie do obrazka Matki Boskiej, do dzisiaj mona zauway lady po kulach (5). I jak ludzie opowiadajum, podczas strzelania , jedna kula tak niefortunnie sie odbia od obrazka e trafia zpowrotem strzelajcego.

Wyglund douwnej kapliczki jeszcze z drzewa zrobionej przez Waclawa Lellek w 1938 stojuncej pod lasem do srodka lat 70-tych

W roku 1983 kiedy stolarz pan Wiesner Ewald chcunc odnowi i naprawi rame od znajdujcego sie tam obrazka Matki Boskiej musia rozebrac stare zaramowanie. Podczas tej rozbirki znalaz za papierowym obrazkiem zwiniyntom pokom kartke.

Oto jej dos
owna tre w przetumaczeniu:

Kopia jednwgo z dokumentow znaleziona przez pana Wiesnera, zkopiowana przez ksiedza Henryka Zajaca ktora
od 1938 roku znajdowala sie za obrazkiem

"Od niepamiyntnych czasow by obrazek Sw.Matki Boej na drzewie w lesie bardzo blisko wsi Ochodze, na skrzizowaniu drog (Jaskowice-Ochodze-Proszkow) przimocowany. Dlaczego i skond bo obrazek niestety nie udauo sie nic dowiedziec. W roku 1911 obrazek prawie sie rozlatywo, ale zlitowo sie, juz zmary, przewodniczuncy w modlitwie Nikolaus Wenzel z Ochodz i postara sie o bardzo adny, zasugujoncy na to miejsce obraz.
W maju 1937 zosta
(przez wie bardzo szanowany obraz).............?? zniszczony, przez co caa wie bardzo bya zdenerwowana. Niektrzy zmartwieni mszczyni z Ochodz zgromadzili odwage w sobie i zanieli sotysowi meldonek. Wadza wyznaczya wysoce szanowanego pana ksiyndza Nietzballa w Komprachcicach na zadanie, zorganizowanie nowego obrazu. Obecne nowe zaramowanie zostao wykonane przez mistrza stolarskiego Zygan z Domecka. Paswiyncynie tego nowego obrazu dokona szanowny pan ksiunc Nietzballa w kociele na uroczystej mszy w bardzo dostojny sposb. Na yczenie pana Teodor Spallek zosta na jego wasnym gruncie, supek?(kapliczka) wykonany i postawiony przez Watzlaw Lellek, na ktrym nowy powiyncuny obrazek w niedziele 9 stycznia 1938 wiontecznie przymocowano.

Isidor Steinfeld ........ Lellek Joachim (podpis)"


Pod koniec lat siedemdziesiuntych, drewniana kapliczka i potek ktry jum ogradza byy zaznaczone czasem. Wtedy ten sam pan Lellek Joachim ktry spisa to co byo na tym papierku za obrazem, bendonc w starszym wieku wymurowa nowum kapliczke z blokow cementowych (tych co urzywano przy budowie supw przi pocie), do dzi stojuncum kapliczke umieszczajunc w niej ten sam obrazek Matki Boskiej Nieustajoncej Pomocy z tamtych czasow. W roku 2000 kapliczke na nowo otynkowano i pomalowano tak e tych supw ju nie idzie poznac.
Matka Boska dzielia losy mieszkancw Ochodz a do jesieni 1996 roku. Po prawie 60-ciu latach obrazek znikno bez ladu, byndonc ofiarum wandalizmu,jak wtedy sie po wsi godauo.
Przez cae te lata na drodze do Jakowic a pniej take na wyaswaltowanej drodze do Prszkowa nie byo adnego powaniejszego wypadku. Po zaginiciu obrazu w niespena p roku, na tej samej drodze zgineo 5 osb wszyscy mieszkacy Ochodz, co nam daje do mylenia.
W tym czasie kiedy orginalny obraz by
zaginiony w kapliczce znajdoway sie rne zastpcze obrazki i figrki umieszczane tam przez mieszkacw.

Bracia Joachim i Waclaw Lellek przy budowie domu w roku 1926

Matka Boska dzielia losy mieszkancw Ochodz a do jesieni 1996 roku. Po prawie 60-ciu latach obrazek znikno bez ladu, byndonc ofiarum wandalizmu,jak wtedy sie po wsi godao.
Przez ca
e te lata na drodze do Jakowic a pniej take na wyaswaltowanej drodze do Prszkowa nie byo adnego powaniejszego wypadku. Po zaginiciu obrazu w niespena p roku, na tej samej drodze zgineo 5 osob wszyscy mieszkacy Ochodz, co nam daje do mylenia.
W tym czasie kiedy orginalny obraz by
zaginiony w kapliczce znajdoway sie rne zastpcze obrazki i figrki umieszczane tam przez mieszkancw.
Bardzo d
ugi czas kapliczkom opiekuje sie pani Plewnia.
W tych latach dwudziestych, las na "S
zpitolu" dochodzi a pod dom Lelleka, obecnie Opolska 39, dlatego Joachim opisujonc historie obrazka napisa "W lesie bardzo blisko wsi" a nie na skraju lasu jak to jest obecnie. Poswiyncynie obrazu musiao byc ciekawe, bo odbywao sie w kociele w Komprachcicach (kocio w Ochodzach od 1942) a potem procesja cztery kilometry a do lasu do kapliczki.
Za
wiyntym obrazkiem bya jeszcze jedna kartka z ktrej kopie da mi ksiunc Henryk Zajc kopia jest bardzo niewyrana dlatego nie wszystko moge tu opisac. Oto tre tej drugiej kartki:

Wilhelm Lellek w 1918 roku,potem zauozyciel i dyrygent orkiestry w Ochodzach

Isidor Steinfeld wlasciciel masarni w Ochodzach

Kopia drugiego dokumentu ktory bou za obrouskym z dopiskami po polsku z lat 50-tych

"Urkunde ber das Bild der Hl. Mutter Gottes der immer whrender Hilfe in Frhauf.

Seit Menschengedanken war ein Bild der Hl. Mutter Gottes auf einem Baum im Walde nicht weit der Gemeinde Ochotz auf dem Kreuzungen Jaschkowitz-Ochotz-Proskau angebracht. ber den Grund und Herkunft des Bildes ist leider nichts genaues zu erfahren.
Im Jahre 1911 war das Bild dem zerfallen nahe, da erbarmte sich der verstorbene Vorbeter Nikolaus Wenzel aus Ochotz und besorgte ein sehr schner wrdiger Bild (Maria Hilf) auf die selbe stelle. Im Monat Mai 1937 wurde das von der Gemeinde sehr verehrte Bild von im Glauben verirrter Person auf schdlicher weise vernichtet wodurch die ganze Gemeinde in heller Aufregung Gerrit. Einige besorgte Mnner der Gemeinde Frhauf (frher Ochotz) fasten den Mut und brachten den Vorfall zur Anzeige .Die Behrde erteilte dem Hochwrdigem Herrn Pfarrer Nietzballa im Gumpetsdorf den Auftrag das Bild neu zu Besorgen. Die jetzige neue Bildeinrahmung wurde von Tischlermeister Zygan aus Althaus (fr. Dometzko) gefertigt. Die Einweihung des neuen Bildes vollzog der Hochwrdige Pfarrer N. in der Pfarrkirche beim Hochamt in aller wrdigster Form. Auf Wunsch des Teodor Spallek wurde auf seinem eigenem Grundstck ein Pfahl durch den Watzlaw Lellek hier errichtet, worauf das neu geweihte Bild am Sonntag den 9.Januar 1938 festlich angebracht wurde.

Isidor Steinfeld Lellek Wilhelm Lellek Joachim"

"... obrazu "Najswietszej Panny Marii nieustajacej pomocy", z Gromady Ochodza, zauwazono w roku 1947, ze Obraz ten byl przez lekkomyslnych ludzi zniewarzony, jak slady pokazuja przestrzelony. Postanowiono Obraz ten ..... ktorego..........3.sierpnia 1947 w kosciele parafialnym sw. Marcina w Ochodzach i tego samego dnia uroczyscie z procesja na stare miejsce zaprowadzono.

Ochodze dnia 3 sierpnia 1947 Lellek Joachim Lellek Wilhelm Isidor Steinfeld
M.... parafialny"

"Im Jahre 1954 wiederholten sich dieselben Schndungen an dem Bilde. Im Dezember d, J nahm die Frau Spallek das Bild herunter und lies es erneuern die Einweihung des neurestauriertes Bildes vollzog der Hochvr. Herr Pfarrer Rosalski am in der Ochotzer Pfarrkirche.

Steinfeld Isidor"

W roku 2005 na wiosna, jaka obca osoba pytaa sie we wsi gdzie mieszka ksidz, ludzie udzielili temu panu informacji. Pan by z Opola i przynios do ksiyndza ten od dawna zagubiony obrazek z kapliczki pod lasem. Na podstawie moich informacji, obrazek znalaz na wysypisku mieci wierzo wyucony razem z innymi wieloma przedmiotami po totalnym remoncie jakiego mieszkania. Kto ten obrazek wtedy musia ukra i trzyma w doma. Obrazek by zwiniynty cztery razy, a e ten pan by spostrzegawszy zauwarzy tom kartka napisanum wasnie przez Joachima Lelka lub Isidora Steinfeld po niemiecku ale sowo Ochotz mona byo odczytac i tak trafi do naszej wsi. Od razu zrobiono nowum rame i podczas mszy przi kapliczce znowu obrazek tam umieszczono.
Po prawie dziewiynciu latach w sensacyjny sposb Matka Boska powrcia na swoje miejsce. Kto moe udzieli dodatkowych informacii prosze sie ze mnum skontaktowa, dopisze brakujunce informacje lub zmienie te mylne.
Historie spisa
w roku 2011 Willibald Lellek.Przi tej samej drodze lenej ktorom mieszkacy Ochodz chodzili do Prszkowa i na Podlejsie lub te na Smolnik do muna jest na dembie okoo kilometra od naszej kapliczki niedaleko Grobli zawieszony malutki wiynty obrazek ktry wisi tam ju od bardzo dawna i bo wiele razy zniszczony ale zawsze przez kogo nieznajomego odnawiany i przistrajany.

zurck zu Historia

Homepage | Hobby | Fotos bis 1999 | Fotos ab 2000 | Historia | Mapa witryny


Powrt do treci | Wr do menu gwnego